Współpraca

plan fit sl mps fensi
ajwers kontrast
pasjonatica fregata moya
moya fensi logotyp sds
moya Starostwo mk
akant dajar
prob
warsztat mody 

 

 

 

 

Patronat medialny

 


tv max
tygodnik miasto
nasze miasto

nasze miasto

 KOSZALINinfo

 

Partnerzy


MOPS
StarostwoPowiat Koszaliński
kultura

Era Kobiet

logo era kobiet napislogo era kobiet rysunek

 

dorota chalatDorota Chałat - feministka, działaczka zaangażowana w ruch kobiecy,
członkini Stowarzyszenia Kongres Kobiet w Warszawie i Pełnomocniczka Regionalna Kongresu Kobiet,
Radna Rady Miejskiej w Koszalinie oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Jest założycielką i prezeską Koszalińskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej ERA KOBIET.

Swoją działalność społeczną i polityczną traktuje bardzo poważnie w całym zakresie, w szczególności "specjalizuje się" w tematach: polityki społecznej, budżetu i finansów, polityki zdrowotnej, oświaty oraz prawach człowieka.

Szczególnie ważne są dla niej: odpowiedzialność, uczciwość, profesjonalizm i osobista aktywność, ciągle rozwija swoje umiejętności oraz poszukuje nowych wyzwań.

Jej hobby to działalność społeczna na rzecz kobiet i rodziny, pomoc osobom potrzebującym, jak również prowadzenie zdrowego trybu życia, jazda na rowerze, piesze wędrówki po górach, pływanie.

Prywatnie jest koszalinianką, ma 49 lat, pracuje jako księgowa w Zakładzie Gazowniczym w Koszalinie.
Jest mamą 27- letniej Magdy i 15- letniego Radka.

KOSZALIŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ „ERA KOBIET”: powstało w styczniu 2009 roku, zasięgiem działania obejmuje teren miasta Koszalina oraz sąsiednie miejscowości, angażuje się również w ogólnopolskie inicjatywy, podejmując próby ich przeniesienia na grunt lokalny.

Podstawowymi założeniami ERY KOBIET są: podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnych, tworzenie i realizacja projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych oraz współpraca z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami na rynku lokalnym.
Aby je rzetelnie zrealizować stowarzyszenie angażuje się w akcje na rzecz grup dyskryminowanych (m.in. biorąc aktywny udział w kolejnych edycjach koszalińskiej Żywej Biblioteki), działa na rzecz aktywizacji kobiet w każdym wieku, w różnych dziedzinach życia: społecznym, rodzinnym i zawodowym, pracuje na rzecz wyrównywania szans, zarówno kobiet jak i mężczyzn, promuje lokalną kulturę oraz jej twórców, popularyzuje regionalne tradycje i zwyczaje, promuje zdrowy styl życia oraz działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; ERA KOBIET prowadzi także wolontariat.

 

Organizatorzy

 

kobiety dla polski

kobiety dla polski

Matronat

kobiety dla polski

 

Partner Strategiczny

ck 105

 

Program kongresu

kongres Kobiet

Biuletyn kongresu

program kongresu

 

Zaproszenie

 

 

kongres Kobiet

 

 

 

 

 

zachodniopomorskie Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
oraz Gminy Miasto Koszalin
koszalin herb